Home > 열린마당 > 공지사항


제 목 [공지] 냉방 연장가동 안내
호실번호 안암학사 조 회 363
날 짜 2020년 9월 24일 목요일 15시 28분 29초
첨부파일

안암학사에서는 주간 외기온도 상승 변화로 냉방 연장 가동을 다음과 같이 안내하오니

참고하시기 바랍니다. 

 

                                                            -   다   음   -

 

1. 냉방 연장 가동일시 : 2020년 10월 05(월) (10일간)

 

2. 대상건물 : 학생 1동, 2동, 3동. 관리동, CJ I-House, 프런티어관, 글로벌

   하우스, I-하우스 등 (8개동)

 

3. 일교차가 큰 환절기입니다 건강에 각별히 유념하시길 바랍니다.

 

 

                        2020년   09월   24일

 

              안 암 학 사    관 리 운 영 팀